Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

World Economic Forum verstoren, omdat we ons de 1% niet meer kunnen veroorloven!

Zwitserland

ACTIE • Debt for Climate Switzerland

Locatie

Debt for Climate verstoort het World Economic Forum in Davos door hun privejet luchthaven te blokkeren.

Blokkade - climate debt - klimaatrechtvaardigheid

doneer nu

Jaarlijks komt de rijkste 1% van de wereld bijeen op het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland. Terwijl zij strategieën bedenken om het mondiale economische beleid zo vorm te geven dat zij er profijt uit halen, is juist deze 1% het meest verantwoordelijk voor klimaatverandering en neokoloniaal beleid. In januari 2022 blokkeerde Debt for Climate Switzerland de privéjet luchthaven in Altenrhein waar de gasten van het WEF aankwamen, om de kwijtschelding van ALLE schulden van de landen in het Globale Zuiden te eisen.

Actie

Actie

Met een in het oog springende blokkade verhindeden ongeveer 40 activisten van Debt for Climate Switzerland effectief de ingang van de luchthaven, zodat de gasten van het WEF niet zomaar bij hun limousine-taxi naar Davos konden komen. Ook blokkeerden ze de weg naar de luchthaven, met als doel het programma van het WEF te verstoren, omdat sprekers en panelleden vast kwamen te zitten op de luchthaven. De gasten, die vanuit de hele wereld hier aankwamen, werden rechtstreeks geconfronteerd met hun eigen destructieve impact op de wereld. Omdat de wereld zich de 1% niet meer kan veroorloven, hield Debt for Climate Switzerland degenen die op het vliegveld aankwamen een spiegel voor. Verschillende activisten uit het Globale Zuiden waren aanwezig om te spreken over hoe hun landen het meest te lijden hebben onder het verwoestende beleid van het WEF.

Omdat de ogen van de hele wereld tijdens het WEF op Davos gericht zijn, gebruikte Debt for Climate deze aandacht om de destructieve impact van het WEF aan te kaarten. Hun actie werd opgepikt door verschillende grote internationale media. Met meer dan 100 artikelen in verschillende media wereldwijd, Tweets van Green Peace International en een livestream die meer dan 100 000 keer werd bekeken, was hun actie een groot succes.

Deze actie was onderdeel van een serie van drie acties rond het WEF. De anderen vonden plaats in Zürich en Davos, waar twee Congolese activisten van Debt for Climate waren uitgenodigd. In lezingen, workshops en paneldiscussies die DfC organiseerde, bespraken zij hoe de klimaatcrisis nu al schade veroorzaakt in het Globale Zuiden en op welke manier de eisen van de Debt for Climate-campagne sociale en ecologische rechtvaardigheid kunnen realiseren.

WEF en Climate Debt

Volgens onderzoek van het VN- Environment Program en Oxfam is de rijkste 1% het meest verantwoordelijk voor de uitstoot die klimaatverandering veroorzaakt. De landen van het Globale Noorden zijn verantwoordelijk voor 92% van de overtollige emissies, terwijl die slechts 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen en het minst te lijden hebben onder de klimaatcrisis. Het zijn vooral de in het Globale Noorden gevestigde multinationals die het meest vervuilen. Terwijl de uitstoot van normale burgers in Europa sinds de jaren negentig afneemt, neemt de uitstoot van de top 1% nog steeds toe. En deze ene procent, de politieke en financiële wereldelite die bijeenkomt tijdens het WEF, is het meest verantwoordelijk voor de klimaatcrisis terwijl ze er het minst onder lijdt. Door hun individuele uitstoot en de beslissingen van hun bedrijven verhinderen zij actieve herstelbetalingen en oplossingen voor het Globale Zuiden, waar de klimaatcrisis het meest voelbaar is. Het zou alleen maar eerlijk zijn dat de rijke vervuilers die op het WEF aanwezig zijn, betalen voor de schade die zij in andere delen van de wereld veroorzaken.

Debt for Climate Campaign

Debt for Climate is een grassroots, door het Globale Zuiden aangestuurd initiatief dat sociale en klimaatrechtenstrijd verbindt door arbeiders-, sociale en klimaatbewegingen uit het Zuiden en het Noorden te verenigen. Hun belangrijkste doel is het kwijtschelden van alle schulden die landen in het Globale Zuiden hebben bij het IMF en de Wereldbank. Aangezien het Globale Noorden een enorme ecologische schuld aan het Globale Zuiden heeft, is kwijtschelding van de schulden van Globale Zuiden een manier om deze landen uit de schuld-val te halen. In plaats van te investeren in fossiele brandstoffen om de schuld terug te betalen, kunnen zij investeren in projecten die hun landen daadwerkelijk leefbaar maken in tijden van klimaatcrisis, en zich aanpassen aan de gevolgen van deze zich voortdurend ontwikkelende crisis.

Het Globale Noorden heeft zijn rijkdom gebouwd en blijft die opbouwen door landen in het Globale Zuiden uit te buiten door hun natuurlijke grondstoffen te plunderen, ten koste van de toenemende vernietiging en opoffering van de bevolking in landen in het Globale Zuiden.

Daarom eist Debt for Climate dat de rijkste landen van het Globale Noorden hun klimaatschuld betalen door de onrechtmatige, vaak illegaal toegekende schulden van het Globale Zuiden aan het IMF en de Wereldbank kwijt te schelden. Lees meer over hoe Debt for Climate dit proces  van klimaat- en sociale rechtvaardigheid voorstelt op hun website of op hun Instagram, Twitter of Facebook.

Debt for Climate Switzerland is een groep uit het Globale Noorden binnen de door het Globale Zuiden geleide “Debt for Climate”-campagne. Hun strategische rol is om de Zwitserse samenleving bewust te maken van de ongelijke verdeling van schuld, rijkdom en de consequenties van klimaatverandering, en om de Zwitserse regering te overtuigen om de eis voor onvoorwaardelijke kwijtschelding van schulden van het Globale Zuiden te ondersteunen. Ze organiseren outreach-evenementen en voeren geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheidsacties uit. Om meer te lezen over hun organisatie en op de hoogte te blijven van hun acties, ga naar hun website en volg ze op Instagram, Twitter en  TikTok.