Het X-Y Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Nieuwsbrief:

Criteria aanvraag

Algemene informatie

Aangepaste criteria tijdens de COVID-19 pandemie

In deze uitdagende tijden is het belangrijker dan ooit dat activisten en sociale bewegingen in staat zijn door te gaan met hun werk. Vanwege de enorme impact die de corona-pandemie op het openbare en politieke leven heeft, zijn traditionele vormen en tactieken van directe actie en protest voor onbepaalde tijd opgeschort in de meeste delen van de wereld. Het Actiefonds is niettemin vastbesloten om door te gaan met het steunen van activisme. Gedurende de crisis zal onze focus daarom liggen op het mogelijk maken van de continuering van activisme onder deze extreme omstandigheden. We staan – voor de duur van de crisis – in het bijzonder open voor voorstellen voor digitale en online campagnes, informatiecampagnes, protest tegen eventueel wanbeleid van de overheid in de crisis, en alles wat activisten en sociale bewegingen helpt hun werk in volle kracht te hervatten wanneer de crisis voorbij is. We houden weliswaar onze normale financieringscriteria aan maar zullen ze flexibel toepassen. Dit betekent concreet dat we openstaan voor corona-gerelateerde projecten zelfs wanneer ze niet in strikte zin een directe actie zijn, normaal gesproken ons meest centrale criterium. Bovendien staan we, meer dan normaal, een flexibel gebruik van onze financiële steun toe, zodat aanvragers meer ruimte hebben om geld te besteden aan wat het best past bij hun specifieke situatie.

Algemene criteria

 • Het X-Y Actiefonds steunt enkel groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld.
 • Het X-Y Actiefonds steunt enkel vreedzame projecten, die mobiliserend en inspirerend werken naar personen en organisaties.
 • Het X-Y Actiefonds steunt enkel projecten die het niveau van individuele of etnische belangenbehartiging overstijgen.
 • Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur demonstraties, blokkades, bezettingen, directe acties, opstanden, revoluties en andere creatieve confronterende acties
 • 
Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur grassroots organisaties.
 • 
Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur politiek gevoelige projecten die moeilijk elders financierbaar zijn.
 • Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur projecten die actiegericht zijn.
 • Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur projecten die passen in een lange termijn strategie.
 • 
Het X-Y Actiefonds steunt projecten maximaal 3.000 euro per project.
 • Het X-Y Actiefonds steunt uitsluitend projecten waarvan de totale begroting kleiner is dan € 20.000,-
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen structurele kosten zoals loon- en huurkosten.
 • 

Het X-Y Actiefonds steunt geen conferenties, seminars, debatten of andere bijeenkomsten, tenzij het een sterk activistisch handelingsperspectief bevat.
 • 
Het X-Y Actiefonds steunt geen juridische procedures, tenzij ze onderdeel zijn van een bredere en tevens actiegerichte campagne.
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen politieke partijen.
 • 

Het X-Y Actiefonds steunt geen groepen die andere progressieve bewegingen uitsluiten.
 • 
Het X-Y Actiefonds steunt geen projecten specifiek voor gehandicapten en/of kinderen.
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen humanitaire en gezondheidszorgprojecten.
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen noodhulp.
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen culturele of educatieve projecten die enkel gericht zijn op bewustwording (awareness).
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen micro-kredieten of andere projecten die gericht zijn op het genereren van een inkomen.
 • Het X-Y Actiefonds steunt geen projecten via intermediaire organisaties. Wij willen direct samenwerken met de gesteunde groep zonder een extra bureaucratische laag.

Eerder toegekende steun aan een actie of campagne, houdt niet in dat een volgend project van dezelfde groep ook automatisch gesteund zal worden. Ieder project wordt opnieuw bekeken en op zijn eigen waarde beoordeeld. Voor alle projecten van Het X-Y Actiefonds geldt dat ze, naast bovenstaande Algemene Criteria, ook aan de specifieke Regionale Criteria moeten voldoen.

Criteria voor Afrika 

 • Het X-Y Actiefonds steunt enkel groepen die minimaal twee referenties over hun groep of organisatie kunnen overleggen. Referenties kunnen personen en organisaties zijn.

Criteria voor Azië 

 • Het X-Y Actiefonds steunt enkel groepen die minimaal twee referenties over hun groep of organisatie kunnen overleggen. Referenties kunnen personen en organisaties zijn.

Criteria voor Oost-Europa, Centraal Azië en Midden Oosten

 • Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur projecten die een brede uitstraling hebben
.
 • Het X-Y Actiefonds financiert geen reis- en verblijfskosten.

Criteria voor Latijns-Amerika

 • Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur beginnende groepen en organisaties.

Criteria voor West-Europa, Noord-Amerika en Australië

 • 
Het X-Y Actiefonds steunt bij voorkeur projecten die een brede uitstraling hebben in de media.
 • Het X-Y Actiefonds financiert geen reis- en verblijfskosten.
 • Het X-Y Actiefonds financiert tot maximaal 2000 euro met een gemiddelde van 800 euro per project.

Ten slotte:

 • 
Het X-Y Actiefonds is een vrijwilligersorganisatie en wordt ondersteund door een kleine staf op kantoor. Ongeveer 50 vrijwilligers met kennis van zaken beoordelen de aanvragen.
 • Rekenen op minimaal 8 weken voor er een besluit over je aanvraag is. Bellen versnelt dit proces niet, omdat het afhankelijk is van geplande vergaderingen.
 • Het is niet mogelijk om tegen een besluit in beroep te gaan.
 • Mocht je twijfelen of een project onder onze criteria valt dan kun je altijd contact zoeken met de projectcoördinator.
 • De medewerkers op kantoor werken allemaal part-time. Wil je contact met een specifieke medewerker, dan kun je het beste een e-mail sturen. Als je belt loop je de kans dat die medewerker niet aanwezig is.
 • Als je in Nederland bent en je wilt kennismaken met de mensen van Het X-Y Actiefonds, dan vinden we dat leuk. Maak alsjeblieft wel ruim van te voren een afspraak, zodat we voldoende tijd hebben. Het is niet mogelijk dat Het X-Y Actiefonds je reiskosten betaalt.