Het Actiefonds:

Lombokstraat 40
1094 AL Amsterdam
The Netherlands

Contact:

+31 (0)20 6279661
info@hetactiefonds.nl

NL 46 TRIO 0338622039

Volg ons op:
Nieuwsbrief:

Colombiaanse advocaten in actie

Colombia

Advocaten voeren actie voor vervolgde activisten

Locatie

Mobilisatiebijeenkomst door advocaten voor vervolgde politieke activisten in Colombia

€ 1200

bewustmakingscampagne - mensenrechten - politiek

doneer nu

Veel gebieden in Noordoost-Colombia zijn gewelddadig en gevaarlijk. In de regio worden activisten en leden van de sociale en politieke volksbewegingen, mensen die zich inzetten voor mensenrechten, landrechten, het milieu, democratie en vrede, vervolgd, gecriminaliseerd en soms zelfs vermoord. Daarom organiseert Equipo Jurídico Pueblos een mobilisatiebijeenkomst.

Actie

Dit vrijwilligersteam van advocaten is gericht op politieke en sociale steun aan activisten die worden gecriminaliseerd door de staat of vervolgd door paramilitairen, en hun gezinnen. Equipo Jurídico Pueblos werkt al meer dan zeven jaar aan de vertegenwoordiging van slachtoffers van het gewapende conflict. Ze werken nauw samen met de getroffen gemeenschappen, en onderwijzen bijvoorbeeld activisten en hun familieleden in mensenrechten.

Ondanks vredesonderhandelingen worden veel delen van Colombia nog steeds geteisterd door geweld. Eén onderdeel hiervan is dat sociale en politieke activisten gevaar lopen om vermoord te worden: door bijvoorbeeld huurmoordenaars of paramilitairen zijn er dit jaar alleen al 123 sociale leiders om het leven gebracht. De staat doet hier niks tegen en onderzoekt de moorden nauwelijks, en neemt zelfs stappen om politiek verzet te criminaliseren.

Om dit probleem zichtbaar te maken organiseert Equipo Jurídico Pueblos eind oktober een mobilisatiebijeenkomst in de regio Cesar. Het Actiefonds steunt hen hierbij, want iedereen heeft het recht op protest, en zou dit recht in vrijheid en veiligheid moeten kunnen uitvoeren!